Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
NOWE PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE!
ProjektyNOWY PROJEKT EUROPEJSKI W NASZEJ SZKOLE!


W grudniu 2012 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych rusza nowy projekt europejski programu Leonardo da Vinci  - Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się -  pod tytułem:

"Jak to robią inni?- organizacja i zarządzanie firmą turystyczną”


A więc:
* CO?  

PRAKTYKI ZAGRANICZNE !

Projekt przewiduje dwa 3-tygodniowe staże w firmach włoskich dla uczniów klas trzecich ZSE w Częstochowie o specjalizacji obsługa ruchu turystycznego.

CELE:
nabycie wiedzy i doświadczenia w zakresie:
-  organizacji usług turystycznych
- obsługi klienta, rezerwacji i promocji usług,
-  organizacji i rozliczania imprez turystycznych
jak również rozwój:
- umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza w aspekcie komunikacji interkulturowej.
- przedsiębiorczości i kreatywności ,wzmocnienie ich pewności siebie.

! Nie bez znaczenia jest także umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, rozwój zdolności adaptacyjnych oraz konieczność posługiwania się językiem obcym.!

UWAGA ! Odbycie praktyki zawodowej za granicą będzie równoznaczne z  praktyką zawodową, realizowaną przez uczniów naszej szkoły w polskich firmach.

*GDZIE?     

WE WŁOSZECH !


Praktyka zawodowa odbędzie się w dwóch atrakcyjnych turystycznie regionach Włoch : Umbria (Spoleto) i Piemont (Alba)w  miejscach obsługi ruchu turystycznego

Spoleto – malownicze miasto w środkowej części Włoch, założone w (!) VI w. p.n.e. przez Umbrów. W Spoleto znajdują się pozostałości rzymskich murów Porta della Fuga, ruiny teatru z I w. p.n.e., łuk triumfalny Druzusa i Germanika(I w.) oraz ruiny amfiteatru (II w.). Podziwiać można również wysoki średniowieczny akwedukt Ponte delle Torri oraz  piękną katedrę (XII, XV-XVII w.)


Alba –  już w czasach prehistorycznych teren miasta zamieszkiwany był przez Celtów i Ligurów. Obecnie to piękne miasto w zachodnio-północnych Włoszech słynące ze wspaniałych winnic, wina Barolo - jednego z najlepszych win w regionie, wzgórz Monferrato, jak i najszlachetniejszych białych trufli. Urzeka średniowieczną zabudową i tradycjami regionu. W pobliżu przepływa rzeka Tanaro, nadając mu sielankowy charakter. To tu obecnie znajduje się siedziba firmy FERRERO S.A. (FERRERO Spółka Akcyjna) – włoskiego przedsiębiorstwa o światowym zasięgu produkującego słodycze (głównie na bazie czekolady), przekąski i napoje.*KIEDY?

W 2013 ROKU !


Pierwszy 3-tygodniowy staż odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2013 roku i drugi 3-tygodniowy staż : na przełomie września i czerwca 2013 roku, ale przygotowanie – kulturowe, językowe i pedagogiczne, zaczyna się już kilka miesięcy przed wyjazdem na staż zagraniczny

* KTO?

UCZNIOWIE KLAS O SPECJALIZACJI OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO !


Dwie 16-osobowe grupy uczniów:
1)    obecnej klasy trzeciej OT (rok szkolny 2012/13)
2)    przyszłej klasy trzeciej OT (rok szkolny 2013/14)

Dokonując wyboru beneficjentów szkoła bierze pod uwagę następujące kryteria:
-umiejętności językowe uczniów
-opanowanie w stopniu co najmniej dobrym wiedzy z zakresu zarządzania firmą turystyczną
-odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w polskiej firmie
-posiadanie umiejętności pracy w zespole
-właściwy stosunek do obowiązków szkolnych
-wysoka kultura osobista
-kreatywność.

* JAK?

Kilka miesięcy przed wyjazdem na staż zagraniczny zaczyna się przygotowanie  pedagogiczne, kulturowe i językowe !

Przygotowanie pedagogiczne ( 25 godzin) – obejmuje organizację warsztatów interpersonalnych - Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich  (autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem,  tajniki  skutecznej komunikacji , mowy ciała, sztuka asertywności,  techniki negocjacyjne oraz metody wyznaczania celów i zarządzania sobą w czasie).  Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie grupy beneficjentów z opiekunami praktyk, w czasie którego zostaną określone zasady bezpieczeństwa  pracy obowiązujące w trakcie odbywanych praktyk, prawa i obowiązki uczniów oraz  zasady współpracy w grupie w czasie odbywanych praktyk.
Przygotowanie kulturowe ( 15 godzin) dostarczy beneficjentom informacji na temat kraju przyjmującego, specyfiki regionów, w których uczniowie odbywają praktyki (Umbra, Piemont) wiedzy dotyczącej życia, pracy i kultury Włochów. Działania te zostaną podjęte przez nauczycieli geografii, języków obcych. Zostaną zakupione książki, przewodniki, płyty CD, DVD prezentujące historię i kulturę Włoch.
W ramach przygotowania językowego ( 70 godzin)– kurs języka angielskiego i włoskiego - beneficjenci będą rozwijać umiejętności porozumiewania się oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, prowadzenia uprzejmych rozmów, zwłaszcza posługiwania się słownictwem zawodowym w sytuacjach takich jak: udzielanie wskazówek, rad, rekomendacja ciekawych miejsc turystycznych, potwierdzanie, sprawdzanie informacji itp. Lekcje prowadzone będą przez nauczycieli języka angielskiego i włoskiego w formie konwersacji i inicjowania scenek sytuacyjnych. Zakup słowników, dodatkowych podręczników, także w formie multimedialnej pozwoli na lepsze i ciekawsze przygotowanie językowe beneficjentów

INNE WAŻNE INFORMACJE:

* Każdy z uczestników stażu otrzyma cerfyfikat mobilności Europass potwierdzający jego indywidualne osiągnięcia i zdobyte umiejętności co ułatwi transfer  wyników ucznia z kraju w, którym będzie się odbywał staż do Polski oraz zapewni ich uznanie w kraju , zwiększy szanse uczestników stażu na krajowym i europejskim rynku pracy.  Zgodność zadań realizowanych podczas praktyk z wymaganiami dokumentu Europass Mobility zostanie zapewniona poprzez relację następujących kryteriów:
- praktyka zagraniczna będzie częścią szkolenia  prowadzonego w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami
- uzgodniony zakres szkolenia pomiędzy instytucją wysyłającą i partnerem przyjmującym ( treść, cele, warunki szkolenia, czas trwania, sposób monitorowania oraz aspekty praktyczne)
- przebieg ścieżki europejskiej będzie nadzorowany przez mentora, który będzie doradzał, wspierał oraz monitorował przebieg stażu

* Organizacje przyjmujące to sprawdzeni partnerzy, którzy organizowali praktyki dla uczniów naszej szkoły i wymianę doświadczeń (Azurra 2005-2006) oraz współpracowali z naszymi nauczycielami i uczniami w projekcie partnerskim (Budowanie Dobrego Doradztwa Zawodowego, 2009-2011). Poznaliśmy ich kierownictwo, koordynatorów, nauczycieli, trenerów, zaplecze techniczne i co najważniejsze ich profesjonalizm.

Projekt przygotowany przez nauczycieli: p.Jolantę Wójcikiewicz, p.Elżbietę Nowak, p.Małgorzatę Wróbel we współpracy z p.dyrektorem Maciejem Trzmielem i p. Izabelą Owczarek

---------------------------------------------------------------------------------------


PROJEKT "EDUKACJA BEZ GRANIC"

Zespół Szkół Ekonomicznych jako jedyna szkoła kształcąca przyszłych ekonomistów (w województwie śląskim) został zakwalifikowany do projektu "Edukacja bez granic". Realizacja projektu rozpocznie się już w styczniu 2013r., a zakończy w grudniu 2014r. Będziemy współpracować ze szkołą z Ludwigshafen: Berufsbildende Schule Wirtschaft w Niemczech. Szkoły zawodowe w Niemczech charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, mają także doskonale rozwiniętą współpracę z przedsiębiorstwami dlatego wybrane zostały na partnerów projektu. Istotną wartość projektu stanowią kursy certyfikowane i uznawane na międzynarodowym rynku pracy, które to otrzymają uczniowie. Spośród wszystkich uczestników/uczestniczek projektu 10 najlepszych uczniów/uczennic odbędzie tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach w Niemczech.

Telewizja ORION
Edukacja bez granic

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png