Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"

Uwaga uczniowie klas III b, III d, III ts! Wyjazd na praktyki do Niemiec 10-23 maja 2015r.

Uwaga uczniowie klas II c, II th, II ot, III ot! Wyjazd na praktyki do Włoch 20 września- 10 października 2015r.

W składKomisji rekrutacyjnej wejdą : Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Kierownik Praktyk:

mgr inż. Renata Pawełkiewicz, koordynator projektu: mgr Jolanta Wójcikiewicz oraz nauczyciele języka angielskiego: mgr Elżbieta Nowak, mgr Sylwia Kalota.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie się w oparciu o :

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) ocenę z języka angielskiego (do Włoch)/niemieckiego lub angielskiego (do Niemiec) za 1 semestr roku szkolnego2014/15.Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów - 5 – dla uczniów z najwyższą średnią;

c) oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych za 1 semestr roku szkolnego 2014/15, największa liczba punktów przyznana będzie uczniom z najwyższą średnią. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów – 5 – dla uczniów z najwyższą średnią ;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w praktykach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów (5) przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

Przy ustalaniu listy stażystów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria.Komisja wybierze 6 kandydatów na staż do Niemiec i 18 (w tym 2 osoby w rezerwie) - na praktyki do Włoch, a wyłonienie ostatecznej grupy stażystów zostanie dokonane po zakończeniu przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego kandydatów.

Przygotowanie to obejmuje uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka włoskiego, języka angielskiego zawodowego lub niemieckiego zawodowego, zajęciach z psychologiem.

Koordynator Projektu

mgr Jolanta WójcikiewiczUwaga uczniowie klas II a, II b, II c, II d, II e !

W związku z realizowanym w latach 2014 – 2016 projektem „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego””, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczynamy drugą turę rekrutacji do projektu praktyk zagranicznych we Włoszech w dn.17.04-07.05.2016.

W praktykach zagranicznych weźmie udział 16 uczniów/uczennic: 9 lub 10 kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej, 3 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i 3 lub 4 kształcących się w zawodzie technik handlowiec.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie się w oparciu o :

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym. Rekomendacja wychowawcy zostanie przygotowana na podstawie własnych obserwacji wychowawcy, konsultacji z innymi nauczycielami, zaangażowania ucznia/uczennicy w życie społeczności szkolnej, udziału w wolontariacie, stosunku do obowiązków szkolnych oraz z uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej rodziny;

b) ocenę z języka angielskiego za rok szkolny 2014/15. Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów - 5 – dla uczniów z najwyższą oceną;

c) oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2014/15, największa liczba punktów przyznana będzie uczniom z najwyższą średnią. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów– 5 – dla uczniów z najwyższą średnią;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w praktykach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów (5) przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Koordynator Projektu: mgr Jolanta Wójcikiewicz oraz wychowawcy klas II a- mgr Grzegorz Suski, II b- mgr Elżbieta Rozenfeld, II c- mgr Anna Stańczak, II d- mgr Nina Dziubek, II e- mgr Agnieszka Błaszczyk.

Przy ustalaniu listy stażystów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze 18 kandydatów (w tym 2 osoby w rezerwie), a wyłonienie ostatecznej grupy stażystów zostanie dokonane po zakończeniu przygotowania pedagogiczno– kulturowo– językowego kandydatów.

Przygotowanie to obejmuje obowiązkowe uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka włoskiego (70 godz.), języka angielskiego zawodowego (40 godz.), zajęciach z psychologiem (10 godz.) i zajęciach z przygotowania kulturowego (4 godz.)

Więcej informacji u Koordynatora Projektu mgr Jolanty Wójcikiewicz 

20 września 2015 roku rozpoczęła się nasza włoska przygoda. Po dwugodzinnym locie dotarliśmy do Rzymu,a następnie do Spoleto.

Następnego dnia zwiedziliśmy miejscowość, w której odbywaliśmy praktyki. z

Po pierwszym dniu pobytu w przepięknym Ostello Villa Redenta w Spoleto byliśmy wypoczęci, zwarci i gotowi do pracy.

Praktyki odbywaliśmy w różnych fimach działających w Spoleto:

Maja , Justyna i Artur- Ostello Villa Redenta

Kasia i Kuba- hotel Benedetti

Ania, Dominika, Oliwia i Justyna- Biuro podróży AV

Kaja i Natalia- Il Baio Relais & Hotel Spa

Bartek, Grzesiek, Marta i Zuzia- hurtownia Parmegiani

Monika- sklep L'Arca

Od pracy trzeba mieć też trochę odpoczynku, więc pojechaliśmy do turystyczno - wypoczynkowej miejscowości San Benedetto del Tori położonej nad Adriatykiem. Pogoda troszkę nas zawiodła, była "cosi cosi", ale morze było po odpływie i każdy z nas znalazł wiele ciekawych okazów muszelek, które będą przypominać te miłe chwile, a niektórzy z nas będą również wspominać kąpiel w ciepłym Adriatyku.

Walory turystyczne górzystej Umbrii, w której położone jest Spoleto, były tematem prezentacji przygotowanej przez uczestników praktyk uczących się na kierunku technik obsługi turystycznej.

Wolne dni spędziliśmy zwiedzając stolicę Włoch - Rzym oraz państwo w państwie - Watykan. Przepiękne zabytkowe budowle, zgiełk wielkiego miasta i tłumy turystów zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Około 40 km od Spoleto znajduje się miasteczko Asyż rozsławione przez Św.Franciszka. Pojechaliśmy tam tuż po uroczystościach poświęconych rocznicy jego śmierci.

Mieliśmy również okazję zobaczyć miejsce, gdzie wytwarzana jest oliwa z owoców drzewek rosnących w Umbrii.

Nadszedł koniec praktyk. Pora na ich podsumowanie i certyfikaty.

Będziemy długo wspominać pożegnalną kolację, na której mogliśmy skosztować pysznych dań kuchni włoskiej.


purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png